Poseł w interpelacji podkreśliła fakt, że jeziora znajdujące się na terenie Wielkopolski i Kujaw od lat ulegają stopniowej degradacji. Działalność kopalni węgla i eksploatacja zasobów naturalnych odbywa się w dużej mierze kosztem środowiska.

Zespół Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Pojezierzy we współpracy z naukowcami wskazuje na konieczność budowy rurociągu zasilającego jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego. Projekt takiej inwestycji został opracowany przez powołany do tego zespół naukowy - jej koszt to kwota blisko 25 mln zł. Sztucznie zbudowany rurociąg liczyłby około 17 kilometrów - realizacja tej kluczowej dla losów Pojezierza Gnieźnieńskiego inwestycji pozwoli zatrzymać stepowienie terenu. Zdaniem posłanki przykładem skuteczności tej metody może być budowa rurociągu tłoczącego wodę z odwodnienia odkrywki Jóźwin IIB do zbiornika Kleczew w wyrobisku odkrywki Kazimierz Północ - obecnie poziom wody podnosi się o blisko metr na miesiąc.

Poseł zwróciła się do premiera z pytaniami:

 • Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało mnie, że wsparcie na inwestycje związane z rekultywacją terenów pogórniczych, zwłaszcza jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego znajdujących się na terenie Wielkopolski i Kujaw - nie zostało przewidziane w ramach KPO. Proszę
  o odpowiedź na pytanie – czy rząd rozważa realizację zadania z innych środków, jeśli tak to proszę
  o wskazanie propozycji rozwiązania.
 • Czy zostanie rozważona możliwość sfinansowania wspomnianego zadania w ramach Planu przeciwdziałania skutkom suszy („Stop Suszy”), który został opracowywany na okres od 2021 do 2027 r.?
 • Czy Pan Premier wyrazi gotowość do spotkania się z zainteresowanymi stronami – celem przedstawienia szczegółów opisanego przeze mnie projektu?
  0 Jakie inne działania zaradcze może podjąć rząd w opisanej przeze mnie sprawie? Proszę o wskazanie
  i opisanie takich możliwości.

Magdalena Łośko zaapelowała do Mateusza Morawieckiego o dostrzeżenie problemu i uruchomienie środków na budowę rurociągu, który przyczyni się do uratowania wód Pojezierza Gnieźnieńskiego - jezior znajdujących się na terenie Wielkopolski i Kujaw. Jednocześnie zwróciła uwagę, że katastrofa ekologiczna na terenie jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego wymaga pilnych działań, a wszystkie zainteresowane strony czekają na decyzję premiera i rządu.