Przypomnijmy, że po dwóch stronach ulicy zostanie położona nowa nawierzchnia chodnika z kostki betonowej i powstanie ścieżka rowerowa. Ponadto w ramach tego zadnia powstaną 23 miejsca parkingowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawca przebuduje dwa przystanki komunikacji miejskiej i zagospodaruje tereny zielone. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki wsparciu z Unii Europejskiej.