Przebudowana zostanie droga powiatowa nr 2510C Helenowo - Cieślin w miejscowości Sójkowo i Cieślin. Droga przebiega przez gminę Pakość oraz gminę Inowrocław. Łączna długość przebudowywanego odcinka wyniesie 3390 m. Obecnie jest to wąska i zniszczona droga bez chodników i peronów autobusowych.

Nowa, asfaltowa jezdnia o szerokości do sześciu metrów doczeka się chodnika, peronów autobusowych, zjazdów asfaltowych i tłuczniowych oraz utwardzonego pobocza. Przebudowanych będzie też pięć skrzyżowań. Wartość całkowita zadania to ponad osiem i pół mln zł., z czego połowę stanowi przyznane dofinansowanie.

Zobacz też: Budynek z Inowrocławia walczy o prestiżową nagrodę

- Ta droga powiatowa ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu komunikacyjnego Gminy Inowrocław oraz stanowi główne połączenie północnej części gminy z drogą wojewódzką, łączącą Inowrocław z Pakością. Lista podstawowa gwarantuje nam dofinansowanie dla zadania. Po wprowadzeniu zewnętrznego dofinansowania dla tego zadania do budżetu powiatu, możliwe będzie ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy. Planujemy zakończenie prac do końca 2021 r. – mówi starosta Wiesława Pawłowska.

Inwestycja zostanie również wsparta finansowo przez firmy usytuowane w pobliżu tej drogi. Grupa Producentów Agros sp. z o.o. przekaże kwotę 20 tys. zł, G’S Polska sp. z o.o. kwotę 10 tys. zł, a jeden z udziałowców posiadający grunty rolne przy przebudowywanej drodze zgłosił chęć nieodpłatnego przekazania ich części na rzecz budowy ciągu rowerowo-pieszego. Wsparcie finansowe tej inwestycji zadeklarował również wójt Gminy Inowrocław.

Być może rozbudowy doczeka się też fragment, znajdującej się w złym stanie technicznym, drogi powiatowej Sikorowo - Kruszwica w miejscowości Szarlej. To zadanie znalazło się na liście rezerwowej. Lista rezerwowa oznacza, iż uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w przypadku pojawienia się oszczędności przetargowych w ramach zadań, które uzyskały dofinansowanie. Wartość całkowita tego zadania to blisko dwa mln zł.

Trzecią ze zgłoszonych inwestycji, na którą niestety zabrakło rządowych środków, jest przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Inowrocławiu wraz z budową drugiej jezdni na odcinku od ulicy Rąbińskiej do ulicy Szarych Szeregów – odcinek od ulicy Wachowiaka do alei Niepodległości.