W atrakcyjnym miejscu uzdrowiska powstać ma dom opieki dla osób starszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja jest w tej chwili w fazie procedury uzyskania pozwolenia na budowę.

Obiekt o kubaturze ponad 15 tysięcy m3 ma powstać na działce sprzedanej kilka lat temu przez miasto w ramach "Solankowego Obszaru Inwestycyjnego" i z uwagi na lokalizację objęta jest różnymi ograniczeniami w zakresie zachowania powierzchni tzw. biologicznie czynnej, jak i charakteru prowadzonych tam usług.

autopromo