Mieszkaniec wykonał te zdjęcia podczas piątkowego spaceru i przesłał je m.in. do powiatowego wydziału ochrony środowiska, zawiadomił też Straż Miejską w Inowrocławiu. O dalszym przebiegu tej sprawy będziemy informować.

1

Zielony teren na obrzeżach Inowrocławia jest niestety dość często traktowany jako dzikie wysypisko. Rok temu informowaliśmy o podrzuceniu tam przez nieznanych sprawców odpadów m.in. beczek, czy lodówki. Zostały one stamtąd usunięte po kilku miesiącach od ujawnienia.

Zobacz też: Te odpady leżą tu już 2 miesiące