- Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” przyznawany jest przedsiębiorstwom społecznym wyróżniającym się dobrą jakością produktów oraz odpowiednim wykorzystaniem potencjału społecznego. Posiadanie tego certyfikatu z jednej strony daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań - takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem. Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują dzięki sprzedaży produktów i usług - informuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Na dotychczasowej liście znajdują się Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, Spółdzielnia Socjalna "Twoje smaki" z Inowrocławia i Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi z miejscowości Wróble. W tym roku do grona podmiotów wyróżnionych znakiem "Zakup prospołeczny" dołączy Spółdzielnia Socjalna "Wigor" z Łojewa za usługę kompleksowego prowadzenia Dzienniego Domu Senior +.

Uroczyste wręczenie certyfikatów nastąpi 13 września podczas Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.