- Termomodernizacja zostanie przeprowadzona dzięki pozyskanemu przez nas dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Po zakończeniu prac obiekt zmieni się nie tylko wizualnie. Będzie również bardziej ekologiczny, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną - mówi prezydent Ryszard Brejza.

Firma wyłoniona w przetargu zamontuje instalację fotowoltaiczną na budynku, dociepli ściany zewnętrzne, strop nad piwnicą oraz stropodachy szkoły. Zadaszenie będzie pokryte nową papą. Wymienione zostaną m.in. rynny, stolarka okienna i drzwiowa. Wykonawca zamontuje nową instalację centralnego ogrzewania oraz wymieni grzejniki. Po zmroku elewację podkreśli oświetlenie zewnętrzne. Ścianę budynku ozdobi zegar zewnętrzny.