baner duży

Katalog kursów: kurs prawa jazdy kat. B, C, C+E, D, kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz osób lub rzeczy.

Osobom uczestniczącym w kursach zapewnimy stypendium szkoleniowe, dodatkowe warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, a także dla osób posiadających prawo jazdy kat. B - szkolenie doskonalenia techniki jazdy.

Projekt objęty grantem współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Szkoły Jazdy Jazdam pod numerem telefonu 609 401 401 lub e-mail: biuro@jazdam.pl oraz na stronie internetowej www.jazdam.pl.