Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Od 1 do 9 lutego trwa nabór na rachmistrzów. 

metody2

Kandydaci powinni mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pierwotnie wynagrodzenie zostało ustalone na 7 zł brutto za wywiad bezpośredni oraz 4 zł brutto za wywiad telefoniczny. Jak dziś poinformował Główny Urząd Statystyczny, decyzją rządu stawki zostały ujednolicone bez względu na sposób przeprowadzenia wywiadu. Przedłużono też czas przeprowadzenia spisu - ten potrwa nie do końca czerwca, ale do 30 września.

Nabory na rachmistrzów prowadzą urzędy gmin. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj, a o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, tutaj.

Slider-kwiecien-04-1024x575