Zgłoszenia wywozów są przyjmowaneprzez IGKiM telefonicznie pod numetem tel. 52 357 56 62 oraz 52 357 90 11, do 26 września do godz. 14 00. Spółka informuje jednocześnie, że zgłoszenia na wywóz elektroodpadów (stare lodówki, telewizory, pralki) nie będą przyjmowane.