Wczoraj odbył się etap praktyczny egzaminu w modelu "d", czyli taki, który polega na rozwiązaniu zadania praktycznego w arkuszu egzaminacyjnym. Dziś wszyscy zdający przystąpią do części pisemnej egzaminu. W pozostałych dniach sesji będą odbywały się egzaminy praktyczne, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz dyrektorów szkół.

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, przystąpienie do części pisemnej egzaminu zadeklarowało 583 uczniów i absolwentów. Egzamin będzie przeprowadzany w 61 kwalifikacjach wyodrębnionych w 37 zawodach. Do etapu praktycznego ma zamiar przystąpić 637 osób. Etap praktyczny obejmie 54 kwalifikacje wyodrębnione w 30 zawodach. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 31 marca 2021 r.