W sferze drogowej przyszłoroczny budżet przewiduje przebudowę ul. Ks. Wawrzyniaka, ul. Ranusa, a także ul. Pięknej, Kwiatowej i Słonecznej w Mątwach (przy udziale środków zewnętrznych), jak również parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe i rozbudowę dróg. W budżecie ujęto też środki na przebudowę ul. Magazynowej, której realizacja uzależniona jest od unijnego dofinansowania.

Przeszło 5,8 mln zł kosztować będą modernizacje starej substancji mieszkaniowej i wykup mieszkań, a 5 mln zł prace w placówkach oświatowych m.in. remonty w klasach, czy salach gimnastycznych, jak rówież pierwszy etap remontu boiska szkolnego przy SP nr 1 i modernizacja boiska przy SP nr 5. Na oświetlenie miejskich terenów i doświetlanie przejść dla pieszych ma zostać przeznaczone prawie 2,6 mln zł. Prace melioracyjne Rowu Marulewskiego kosztować mają 70 tys. zł. Zakupione zostaną też kolejne parkomaty (120 tys. zł), zamiatarka uliczno-chodnikowa (323 tys. zł), a zabytkowy tramwaj zmodernizowany kosztem 200 tys. zł.

Najwyższą kwotę na liście inwestycji, bo 15,8 mln zł ujęto w zadaniu "Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem". Jak się dowiadujemy, wpisanie tej inwestycji do budżetu miasta to warunek przy staraniach o wsparcie zewnętrzne, a konkretną kwotę wskaże ewentualne postępowanie przetargowe.

- Miasto nie otrzymało jeszcze żadnego dofinansowania na tę inwestycję. Ze względu na olbrzymie koszty, miasta nie stać na przekazanie jakichkolwiek środków z podatków od mieszkańców na ten cel. Projekt dotyczy wykonania prac związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych pod Inowrocławiem, w celu ich udostępnienia do wykorzystania pozyskanego ciepła, energii - wyjaśnia Adriana Herrmann, rzecznik Urzędu Miasta. - Wspomniane zadanie jest kontynuacją działań rozpoczętych przez prezydenta Ryszarda Brejzę w 2010 roku: zlokalizowania, zbudowania i udostępnienia wody termalnej w Parku Solankowym, które jest wykorzystywane m.in. do zasilania basenu Inowrocławska Terma - dodaje.

Wśród inwestycji finansowanych z udziałem środków unijnych jest też m.in. zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne. Ostateczny kształt budżetu powinniśmy poznać już wkrótce, gdy debatować będą nad nim miejscy radni i głosować nad jego przyjęciem.