Najwięcej osób korzysta ze wsparcia Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta przy ul. Jacewskiej 118.

- Możliwości schroniska były już zbyt skromne i dlatego w październiku udało się zwiększyć o 20 ilość miejsc w placówce. Teraz może tam przebywać na stałe 68 osób. Są też 4 pomieszczenia dla osób przechodzących kwarantannę. Dotychczasowa stołówka została zaadoptowana na pomieszczenia mieszkalne. Nowa stołówka została natomiast usytuowana w ogrodzie, w specjalnych pomieszczeniach kontenerowych i jest dwa razy większa od dotychczasowej. Bezdomni są kierowani do schroniska przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Niektórym udaje się jednak odmienić swoje życie - informuje Artur Kisielewicz ze starostwa powiatowego.

- Są osoby, które z bezdomności wychodzą. Niektórzy otrzymują mieszkania, leczą się i wychodzą z problemów alkoholowych. Są też tacy, którzy wracają do rodziny. Jeden młody człowiek wziął ślub i mieszka teraz z żoną. Najwięcej takich pozytywnych historii miało miejsce 2 lata temu, kiedy to z bezdomności wyszło łącznie 9 osób. W ubiegłym roku były dwa takie przypadki i jeden w tym roku. Jest też dużo osób, zwłaszcza starszych, które jednak boją się samodzielności i sam fakt, że są zaopiekowane im wystarcza – mówi Wiesława Paszkiewicz prezes Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu.

W schronisku od 9 lat działa ogrzewalnia sezonowa czynna od października do kwietnia. W schronisku jest całkowity zakaz spożywania alkoholu, natomiast w ogrzewalni takiego zakazu nie ma. Codziennie o godzinie 12 przygotowywanych jest 100 l gorącej zupy. Sklepy i inne podmioty przekazują żywność.

- Jesteśmy placówką całodobową, w której mieszka ponad 50 osób, a drugie tyle codziennie otrzymuje pomoc żywnościową, do tego Bank Żywności i ogrzewalnia. Mamy braki kadrowe, więc nie jest łatwo realizować te wszystkie zadania. Na szczęście nasi pracownicy autentycznie lubią swoją pracę. Korzystamy też z pomocy wolontariuszy, a dodatkowo w pracę angażują się niektórzy mieszkańcy schroniska – dodaje Wiesława Paszkiewicz.

Szacunki mówią o 200 bezdomnych w powiecie inowrocławskim. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym powinniśmy reagować wobec osób potrzebujących wsparcia. Sygnały należy zgłaszać policji, straży miejskiej lub ośrodkom pomocy społecznej. W naszym mieście funkcjonuje również Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Toruńskiej 26 prowadzone przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.