Resort finansów w informacji przekazanej PAP odniósł się do uchwalonej w środę nowelizacji, która przewiduje m.in. opodatkowanie spółek komandytowych CIT, ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej, podniesienie limitu przychodów do uprawniającego do korzystania z 9- proc., czy ryczałtu.

Ministerstwo zwraca uwagę, że nowelizacja wprowadza też odliczenie w podatku PIT i CIT bez limitu dla darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazanych Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Jak zaznaczył wiceminister finansów Jan Sarnowski, resort powraca do ulgi z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem.

"Zachęcamy wszystkich do solidarności, do przekazywania szpitalom sprzętu leczniczego i ochronnego, a szkołom – nowego sprzętu elektronicznego, potrzebnego uczniom i studentom do udziału w zdalnych zajęciach. W najbliższych, kluczowych trzech miesiącach walki z COVID-19, każda złotówka przeznaczona na wsparcie ochrony zdrowia i szkolnictwa będzie podwójnie, aż w 200-proc. odliczona od dochodu" - podkreślił.

Zaznaczył, że ministerstwo chce w maksymalnym stopniu wspierać produkcję sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19, dlatego producenci towarów, które są związane z walką z epidemią będą mogli skorzystać z jednorazowej amortyzacji wydatków związanych z otwarciem i utrzymaniem produkcji.

"Dodatkowo firmy pracujące nad nowoczesnymi rozwiązaniami wspomagającymi walkę z COVID-19 aż do końca epidemii będą mogły na preferencyjnych zasadach korzystać z ulg B+R i IP-Box" - dodał wiceminister.

Jak informuje MF, zgodnie ze zmianami, od października do grudnia 2020 r. będzie można odliczyć 200 proc. wartości przekazanej darowizny. W okresie styczeń – marzec 2021 r. będzie to 150 proc. wartości, a potem, aż do zakończenia stanu epidemii - 100 proc. bez limitu. Podobne rozwiązanie wprowadzono wiosną tego roku - dotyczyło darowizn medycznych przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r.

Ministerstwo tłumaczy, że nowelizacja przewiduje ponadto przedłużenie na kolejne okresy trwania pandemii, zwolnienia dłużnika z obowiązku zwiększania dochodu przy obliczaniu należnej zaliczki o niezapłacone w terminie zobowiązania.

"Zwolnienie to, tak jak obecnie, dotyczyć będzie dłużników, którzy ponoszą negatywne konsekwencje pandemii i którzy osiągają w związku z tym obniżone przychody. Dłużnicy z analogicznego zwolnienia będą korzystali również przy rozliczeniu podatku należnego za rok podatkowy, czyli w zeznaniu rocznym" - wyjaśnia ministerstwo.

W przypadku wierzyciela nadal obowiązywać będzie przy obliczaniu należnych zaliczek skrócony okres z 90 do 30 dni, po którym wierzyciel będzie mógł odliczyć od dochodu nieuregulowane w terminie wierzytelności. Również w tym przypadku obowiązywać będą analogiczne rozwiązania przy obliczaniu podatku należnego za rok podatkowy, czyli w zeznaniu rocznym.

Zgodnie z nowelizacją możliwe będzie zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych w związku z udzieleniem pomocy (nieodpłatnego świadczenia) na rzecz podmiotów biorących udział w walce z COVID-19, np. szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych, Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, przy jednoczesnym wyłączeniu z przychów podlegających opodatkowaniu otrzymanej przez te podmioty pomocy.

"Trwają prace nad przedłużeniem stawki 0 proc. VAT na darowizny laptopów do szkół i jednostek oświaty w czasie pandemii (obecne przepisy wygasły 30 czerwca br.). To rozwiązanie również obowiązywało wiosną – według tych samych zasad" - informuje MF.

Uchwalona w środę nowela ma - w założeniu resortu finansów - uszczelnić system podatkowy oraz poprawić kondycję sektora firm małych i średnich w sytuacji spowodowanej przez pandemię. Przewidziano, że spółki komandytowe mają być podatnikami CIT.

Podatnicy, których przychody w roku poprzednim przekroczyły równowartości 50 mln euro, będą musieli publikować informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek taki będzie dotyczył również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

Zaproponowano też wprowadzenie limitu odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Ograniczenie w uldze abolicyjnej nie będzie dotyczyć dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Ponadto podniesiono z 1,2 mln euro do 2 mln euro limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT. Natomiast w ustawie o ryczałcie podniesiony został limit przychodów – z 250 tys. do 2 mln euro – warunkujący wybór ryczałtu. Zmniejszeniu uległa też wysokość niektórych stawek ryczałtu. (PAP)

Autor: Marcin Musiał