Jak już informowaliśmy, szpital zakłada, że bez opłat będzie parkowanie do 15 minut, parkowanie do jednej godziny wyniesie 3 zł, a każda następna rozpoczęta godzina to 2 zł. Opłata jednorazowa dla pracowników za wydanie karty parkingowej – kaucja wynosić będzie 30 zł, natomiast opłata miesięczna za korzystanie z parkingu 30 zł.

W regulaminie określone zostaną podmioty zwolnione z opłat parkingowych, do których należeć będą pojazdy m.in. należące do szpitala, zespołów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego, innych służb ratowniczych, organów ścigania, pojazdy osób niepełnosprawnych, honorowych dawców krwi i przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych osób małoletnich hospitalizowanych w szpitalu.

DSC_0024

DSC_0038

DSC_0035