Mowa o wprowadzeniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 25 z drogą powiatową nr 2517C w miejscowości Sławęcinek/Strzemkowo. Zmiana miała obowiązywać od dzisiaj.

- Informuję, iż wykonawca w dniu dzisiejszym odwołał planowaną zmianę tymczasowej organizacji ruchu - spowodowane jest to zmianą technologii prowadzenia robót - mówi Paulina Jankowska, asystent inżyniera rezydenta Safege.