Przed rozpatrzeniem projektów uchwał, ślubowanie złożył Jarosław Mrówczyński (w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miejskiej Inowrocławia - Ryszarda Brejzy) oraz Marcin Wroński (w związku z nieobecnością na pierwszej sesji. Następnie rajcy wybrali składy poszczególnych komisji. W skład komisji wchodzi po 4 radnych, z wyjątkiem komisji uzdrowiskowej, komisji porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i ochrony środowiska oraz komisji ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i spraw mieszkaniowych, które liczą po 5 radnych. W kluczowych komisjach nie zasiądą radni opozycji.

Ustalono następujące składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej Inowrocławia:

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Waldemar Wąśniewski,
Członkowie: Elżbieta Jardanowska, Lidia Stolarska, Maciej Szota.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji
Przewodniczący: Lidia Stolarska,
Członkowie: Jarosław Mrówczyński, Grzegorz Piński, Marcin Wroński.

Komisja Budżetu i Finansów
Przewodniczący: Maria Stępniowska,
Członkowie: Patryk Kaźmierczak, Tomasz Marcinkowski, Grzegorz Piński.

Komisja Strategii i Promocji
Przewodniczący: Maria Żukowska,
Członkowie: Jacek Bętkowski, Damian Polak, Lidia Stolarska.

Komisja Uzdrowiskowa
Przewodniczący: Maria Żukowska,
Członkowie: Maciej Basiński, Patryk Kaźmierczak, Magdalena Łośko, Jacek Tarczewski.

Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych
Przewodniczący: Jacek Bętkowski,
Członkowie: Grzegorz Kaczmarek, Waldemar Kwiatkowski, Tomasz Marcinkowski, Waldemar Wąśniewski.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Przewodniczący: Lidia Stolarska,
Członkowie: Magdalena Łośko, Grzegorz Olszewski, Maria Żukowska.

Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska
Przewodniczący: Grzegorz Piński,
Członkowie: Jacek Bętkowski, Jarosław Mrówczyński, Grzegorz Olszewski, Maria Stępniowska.

Komisja Oświaty i Kultury
Przewodniczący: Elżbieta Jardanowska,
Członkowie: Maria Stępniowska, Waldemar Wąśniewski, Maria Żukowska.

Komisja Sportu i Młodzieży

Przewodniczący: Waldemar Kwiatkowski,
Członkowie: Jarosław Kopeć, Grzegorz Piński, Damian Polak.

Powołano także doraźną komisję Rady Miejskiej Inowrocławia i ustalono jej skład osobowy. Przewodniczącym komisji statutowej i nazewnictwa został Jarosław Kopeć, członkami - Maciej Basiński, Grzegorz Kaczmarek, Waldemar Kwiatkowski.

Trwającą w danym momencie sesję i archiwalne zapisy z obrad można znaleźć w zakładce "Sesje Rady Miejskiej" na stronie internetowej www.inowroclaw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Sesje Rady Miejskiej (transmisje z obrad)".