Doc. inż. Agnieszka Walczak-Beszczyńska zapowiada nowe kierunki studiów podypomowych w inowrocławskiej uczelni, większą wagę postawić ma też na wspieranie przedsiębiorczości i współpracę z otoczeniem.

-Wśród najważniejszych działań i zarazem wyzwań, jakie stoją przed wydziałem w Inowrocławiu, są zadania które będą wiązały się z dostosowaniem do prawa wewnętrznego wydziału i jego funkcjonowania zgodnie z nową ustawą "Konstytucja dla nauki" i aktów wykonawczych. Konsekwentnie realizować będziemy założone plany rozwojowe wynikające z strategii rozwoju naszej uczelni. Oprócz tego podjęliśmy prace nad zdefiniowaniem form współpracy dualnej, rozwoju oferty edukacyjnej w odpowiedzi na potrzeby rynku lokalnego – niebawem przedstawione zostaną nowe kierunki w ramach studiów podyplomowych i oferta specjalistycznych szkoleń. Wydział postawi na wspieranie przedsiębiorczości i współpracę z otoczeniem. Kontynuowane będą działania kształcenia ustawicznego w tym kształcenie na Uniwersytecie Dziecięcym oraz popularyzacja nauki poprzez festiwal "BFN". Rok akademicki 2018/19 jest dla całej naszej społeczności akademickiej WSG wyjątkowy, ponieważ rozpoczyna on obchody 20-lecia powołania uczelni - mówi nowa dziekan.

Agnieszka Walczak-Beszczyńska jest absolwentką Wydziału Ekonomii, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Jest ona związana zarówno zawodowo jak i naukowo z uczelnią, przede wszystkim jako nauczyciel akademicki przedmiotów ekonomicznych oraz dyrektor działu kształcenia. Jest również promotorem ponad dwustu prac licencjackich i magisterskich. Ma w swoim dorobku wiele publikacji o charakterze naukowym. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie zarządzania inwestycją i projektami. Na dorobek zawodowy składa się wieloletnie doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów i wdrożeń systemów kształcenia. Jest menadżerem kierunku studiów podyplomowych realizowanych w WSG "zarządzanie turystyką i hotelarstwem". Od 10 lat jest przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Prywatnie, wraz z mężem prowadzi blog podróżniczy.