Mowa o odcinku Toruń-Inowrocław-Gniezno. Zdaniem Jerzego Gawędy modernizacja tego odcinka do "standardu drogi ekspresowej" wyeliminuje "wieloletnie zaniedbania komunikacyjne i pozwoli uruchomić procesy społeczno-gospodarcze w regionie".

Radny wskazuje, że rozwiązania w zakresie budowy autostrad i dróg ekspresowych przyjęte w 2004 roku przez ówczesny rząd były błędne i należy je wyeliminować.

- Wykluczenie Inowrocławia w roku 2004 z sieci głównych ciągów komunikacyjnych przez ówczesny rząd spowodowało systematyczną jego degradację na wielu płaszczyznach. Inowrocław jest również bardzo ważnym ośrodkiem gospodarczym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju - pisze Jerzy Gawęda.

Radny dodaje, że ponowne przeanalizowanie rozwiązań z 2004 roku miałoby być uzupełnieniem słusznego jego zdaniem programu budowy 100 obwodnic, w tym obwodnicy Strzelna.


Aktualizacja, g. 18.05

W nawiązaniu do informacji przekazanych mediom przez radnego województwa kujawsko-pomorskiego Pana Jerzego Gawędę, dotyczącej modernizacji drogi krajowej nr 15 pragnę przypomnieć Państwu, że Poseł na Sejm RP Magdalena Łośko złożyła do projektu budżetu państwa na 2020 rok poprawkę zabezpieczającą środki na ten cel. Poseł na Sejm RP Magdalena Łośko zgłaszając poprawkę zwróciła uwagę, że realizacja tej inwestycji mogłaby rozwiązać wiele problemów komunikacyjnych. Niestety 14 lutego 2020 roku Sejm RP, głosami PiS – odrzucił tę poselską poprawkę. Głosami partii rządzącej zdecydowano, że inwestycja ta nie będzie realizowana.

Patryk Kaźmierczak, Dyrektor Biura Poselskiego Poseł Magdaleny Łośko