Jak tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zgłoszenie zamiaru montażu iluminacji ma na celu dokonanie oceny ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obowiązek zrobienia takiej oceny przez zarządcę drogi wynika z ustawy o drogach publicznych.

Dyrekcja informuje, że aby umieścić w pasie drogi krajowej wszelkiego rodzaju urządzenia stanowiące lub odpowiadające świątecznym iluminacjom czy dekoracjom, zainteresowani powinni złożyć wniosek do regionu GDDKiA.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski