Kontrolą objęto m.in. obowiązujące procedury związane z funkcjonowaniem jednostki, procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w Ośrodku, wdrożenie oraz przestrzeganie przepisów wewnętrznych, nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo, stosowanie środków ostrożności w zakresie przepisów przeciwpożarowych, procedury dotyczące ewakuacji w razie zagrożenia. Jak wynika z naszych informacji, kontrola nie wykazała uchybień w żadnym z tych obszarów.

Przypomnijmy, że do pożaru w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy doszło 2 czerwca. W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległ jeden pokój oraz instalacja elektryczna, nadpalony został też korytarz i sąsienie pokoje. Początkowo oceniano, że koszt remontu może wynieść około 100 tys. zł. Już wiadomo, że to za mało.

- Wycena prac po pożarze w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy obejmuje koszty restytucji, roboty remontowe budowlane i elektryczne. Kwota ta sięga blisko 200 tys. zł - informuje Jarosław Hejenkowski ze Starostwa Powiatowego.