Rada Nadzorcza Inowrocławskich Kopalni Soli "Solino" S.A. 3 kwietnia 2024 r. odwołała prezesa Wiesława Biernackiego i członka zarządu Krzysztofa Majka, a wcześniej - 19 marca - członków zarządu Szymona Durlaka i Macieja Szotę.

Jednocześnie 4 kwietnia Rada Nadzorcza powołała zarząd w trzyosobowym składzie. Funkcję prezesa zarządu pełni Wojciech Kotlarek, członkami zarządu zostali Robert Król i Marek Paszkiewicz. Ten ostatni był dotyczas członkiem zarządu w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu.

Kim jest nowy prezes IKS Solino?

Wojciech Kotlarek pracę w obszarze naftowym zaczął w roku 1988 roku jako asystent kierownika wiertni w Zakładzie Poszukiwań Nafty i Gazu w Krakowie. W 1990 roku zdał egzamin na wyższy dozór górniczy w zakresie prowadzenia prac geologicznych, obejmujących wykonywanie otworów wiertniczych. Od 1992 roku pracował w polskim oddziale skandynawskiego koncernu naftowego NESTE. Od 1996 roku na stanowisku dyrektora działu logistyki. Od 1999 roku pracował w strukturach Grupy ORLEN. Pełnił funkcję dyrektora regionalnego biura handlu i logistyki, w 2006 roku objął stanowisko wiceprezesa zarządu spółki Petrolot. Od 2008 roku był członkiem zarządu ORLEN, odpowiedzialnym za obszary: logistyki, sprzedaży detalicznej, handlu hurtowego oraz marketingu. Przewodniczył radom nadzorczym spółek Orlen Transport, IKS Solino oraz Orlen Deutschland. W 2011 roku objął funkcję prezesa zarządu spółki Benzina – wchodzącej w skad Grupy ORLEN – z siedzibą w Pradze. Od 2016 roku pracował w strukturach Grupy Kapitałowej Lotos. Najpierw pełnił funkcję prezesa zarządu – dyrektora generalnego spółki Lotos Paliwa, a następnie był wiceprezesem zarządu spółki Lotos Terminale. W latach 2008 – 2016 był członkiem Konwentu Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest Generalnym Dyrektorem Górniczym II stopnia.