Z otrzymanych środków dla dziewięciu powiatowych szkół kupione zostaną nowości wydawnicze, wyposażenie do bibliotek szkolnych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz finansowane będą działania promujące czytelnictwo.

Środki będą pochodziły z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.