W kategorii animator kultury lub sportu kapituła przyznała statuetkę LKS Kolorowi Krusza Zamkowa, wśród działaczy społecznych i charytatywnych zwyciężył Michał Sibora, liderem rolnictwa lub biznesu została firma Transpol Lider, jak inicjatywę roku doceniono KGW w Tupadłach i warsztaty kulinarne w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego prowadzone przez CIS w Łojewi, Super Stanisław powędrował natomiast do Marka Margielewskiego z Plast-Maru. Galę Stanisławy 2023 uświetnił koncert zespołu Rogóź & Jazz Friends.

gala