Jakie pozostałości powstają w procesie spalania w instalacji termicznego przetwarzania?

Podczas spalania powstaje szereg pozostałości. O jakie substancje chodzi? Wyjaśnia Andreas Dous, Kierownik ds. pozostałości po spalaniu z EEW Energy from Waste.

Andreas Dous: W procesie termicznego przetwarzania odpadów powstają dwa główne rodzaje materiałów resztkowych. Pierwszym materiałem o udziale ok. 20-23% w stosunku do wsadu odpadów jest popiół paleniskowy powstający bezpośrednio w piecu. Drugim, którego udział w stosunku do wsadu odpadów wynosi ok. 2-3%, są pozostałości po oczyszczaniu spalin powstające w procesie oczyszczania spalin.