Podobną kwotę otrzymał PUP w Grudziądzu. Najwyższa kwota, bo ponad 8 mln, trafiła do Powiatu Włocławskiego. Środki te wykorzystane mają być do końca roku.Podzielone zostały tym samym środki unijne z nowej perspektywy na finansowanie przedsięwzięć interwencyjnych na rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu wdraża projekt pn. "Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Inowrocławiu”. Środki będą wydane na organizację m.in. staży zawodowych, kursów zawodowych i szkoleń. Część z nich zostanie przekazana beneficjentom w formie dotacji wspierających założenie nowych firm i tworzenie miejsc pracy.

Katalog osób bezrobotnych uprawnionych do wzięcia udziału w projekcie jest bardzo szeroki. Wśród osób, które mogą z niego korzystać, są przede wszystkim osoby wchodzące na rynek pracy – czyli osoby w wieku 18 do 29 lat, ale również osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach i długotrwale bezrobotni.

- Projekt jest w początkowej fazie realizacji. Od początku czerwca prowadzone są staże zawodowe, które potrwają sześć miesięcy. Rozpoczynające się w późniejszych miesiącach będą odpowiednio skracane z uwagi na planowane zakończenie form wsparcia w ramach projektu w roku bieżącym. Niebawem rozpoczną się szkolenia, które będą zgodne z zapotrzebowaniem pracodawców na kadrę pracowniczą i samych bezrobotnych. Są to szkolenia na magazyniera z uprawnieniami na wózki podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia oraz kierowców na prawo jazdy kat. C – informuje Przemysław Krokos, Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

Kolejną formą wsparcia są bony szkoleniowe oraz bony na zasiedlenie, z których mogą skorzystać osoby do 30. roku życia.

- To duży pakiet wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Wyrażam przekonanie, że środki te przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy czy podniesienia kwalifikacji osobom bezrobotnym z naszego Powiatu. Istotne jest to, że dużą pomoc otrzymają młodzi ludzie rozpoczynający życie zawodowe - mówi Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.

Stopa bezrobocia w Powiecie Inowrocławskim od kwietnia spada, wynosi 10,7 proc. i jest niższa od powiatów grudziądzkiego, radziejowskiego czy włocławskiego. Szczegółowych informacji dotyczących mechanizmu wsparcia udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu pod numerem telefonu 52 35 92 400.