Jak już informowaliśmy, do Urzędu Miasta Inowrocławia złożono dokument zawierający raport o wpływie planowanej inwestycji na środowisko. Otwiera on drogę do powstania spalarni poprzez uzyskanie decyzji środowiskowej, a następnie ewentualnego pozwolenia na budowę, a jednocześnie do wymaganych prawem społecznych konsultacji. O ich terminie i sposobie prowadzenia poinformuje samorząd, w tym przypadku ratusz.

- Będziemy też cały czas aktywni i jeżeli pojawią się do nas pytania, chociażby za pośrednictwem naszej strony, będziemy na nie odpowiadać. Przygotowaliśmy projekt w sposób rzetelny i bezpieczny - podkreślił Frank Paasche z EEW Energy from Waste Group.

Przeciwnicy inwestycji w Mątwach zapowiedzieli już swój czynny udział w konsultacjach i m.in. w mediach społecznościowych namawiają też do tego inne osoby, które podzielają ich zdanie. Jednocześnie zwracają uwagę, że wiążące będą te zastrzeżenia, które będą kierowane w ramach oficjalnych konsultacji.


- Jedynym organem, który realizuje procedurę administracyjną jest Urząd Miasta Inowrocławia. Do tego organu należy zgłaszać zastrzeżenia dotyczące niechcianego projektu - czytamy.


W przypadku uzyskania pozwolenia, prace budowlane mają rozpocząć się w 2024 roku, zakończenie całego procesu planuje się na rok 2026.

- Termiczne przetwarzanie odpadów to nie tylko źródło pary technologicznej dla zakładu, ale przede wszystkim dużo bardziej rygorystyczne normy emisji spalin niż w przypadku spalania węgla. Gwarantuje to najnowocześniejsza technologia, a dziś parę uzyskujemy w prawie pięćdziesięcioletnich kotłach spalając węgiel. To inwestycja wspierająca bezpieczeństwo ekonomiczne regionu - mówi Tomasz Molenda, prezes zarządu Ciech Soda Polska S.A.

Raport zawiera również informacje dotyczące zastosowanej technologii, a także natężenia ruchu, metodach oczyszczania spalin, temperaturze spalania, czy wydajności całego procesu.