Co to jest stress interview?

”Stresująca rekrutacja” to sposób na sprawdzenie predyspozycji kandydata do pracy na danym stanowisku. W zależności od posady może ona polegać na sprawdzeniu odporności na stres, radzenia sobie w sytuacjach trudnych czy cierpliwości. Może polegać np. na zadawaniu odpowiednio dobranych pytań lub też poproszeniu kandydata o zaprezentowanie krótkiej scenki, podczas której odegra on rolę pracownika w danej sytuacji.

Niekiedy „stress interview” jest wprowadzany przez rekrutera w ostatniej chwili. Poprzez odpowiednie pytania lub zadania rekruter będzie chciał sprawdzić zachowanie i reakcje na daną sytuację. Takim sposobem może ocenić, czy dany kandydat jest odpowiednią osobą do zajmowania tego stanowiska i czy ta praca jest dla niego odpowiednia.

Jakie pytania zadawane są podczas stress interview?

Pytania zadawane podczas rekrutera podczas stress interview mogą odnosić się do wielu aspektów życia służbowego kandydata czy do jego sposobów radzenia sobie w poszczególnych sytuacjach. Pracodawca może odnieść się np. do powodów rozstania się z poprzednią pracą, zdobytych doświadczeń związanych z trudnymi klientami. Do najczęściej zadawanych pytań należą:

  • Z jakiego powodu straciłeś poprzednią pracę?
  • Czy ubiegasz się w tym momencie również o inne stanowiska w innych firmach?
  • Jak poradziłbyś sobie w sytuacji, gdyby klient zaczął Cię obrażać w miejscu pracy?
  • Jak radzisz sobie ze stresem w miejscu pracy? Co Ci pomaga?
  • Jak radzisz sobie z niesprawiedliwą krytyką od szefa?

Obok pytań istnieją jednak również scenki, jakie rekruter może przytoczyć podczas rozmowy rekrutacyjnej. Mogą one dotyczyć np. sytuacji, gdy dany klient rzuca przedmiotem w stronę pracownika lub zaczyna używać w jego stronę wulgaryzmów. Dzięki reakcji kandydata podczas odgrywania scenki łatwo można poznać jego umiejętności radzenia sobie ze stresem czy sposoby na komunikowanie się z klientami.