W ramach zadania na ulicy Ewy Szelburg-Zarembiny oraz Stefana Knasta zostanie dokonana rozbiórka istniejącej nawierzchni, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa a także przebudowie ulegnie fragment kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Ulica Knasta zyska nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz próg zwalniający. Dodatkowo wybudowany zostanie chodnik oraz ścieżka pieszo-rowerową. Przy posesjach zlokalizowanych przy tej ulicy powstaną zjazdy i dojścia. Na ulicy Jana Brzechwy istniejące oświetlenie zostanie zdemontowane i powstanie nowe (12 słupów z oprawami typu led). Przebudowie ulegnie nawierzchnia jezdni oraz powstaną nowe chodniki. Ponadto w ramach zadania zostaną usunięte kolidujące drzewa oraz zostaną dokonane nowe nasadzenia i uporządkowane trawniki.

Inwestycja zostanie sfinansowana w 95% ze środków funduszu Polski Ład, a pozostałej części z budżetu miasta.