I LO w Inowrocławiu

W siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs "Polska-Węgry - Historia Przyjaźni". W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 2 233 uczniów z całej Polski. Do kolejnego, wojewódzkiego, przeszło 406 osób. Ostatecznie laureatami zostało 52 uczestników. Wśród nich znaleźli się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, Michał Zawada (kl. III i) oraz Stanisław Jaskólski (kl. II d), którzy zostali nagrodzeni przez Ministra Edukacji i Nauki. Celem konkursu "Polska-Węgry - Historia Przyjaźni" było rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich w średniowieczu, promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier w XIV i XV w. oraz zachęcenie młodych ludzi do samodzielnego zdobywania i poszukiwania informacji. W inicjatywę obok MEiN zaangażowała się Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, a także parlamentarzyści. Michał i Stanisław do zawodów przygotowali się pod opieką Łukasza Wróbla.

podsumowanie

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, jak co roku, licznie i chętnie wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. W jego tegorocznej edycji Paweł Smoliński z klasy I d uzyskał wynik bardzo dobry, a Hanna Seidler z II b i tegoroczny maturzysta Tymoteusz Pomarzyński z III g uzyskali wyróżnienia. Opiekunem merytorycznym całej trójki była Anna Kulpa.

kangur

Bruno Bojanowski i Mikołaj Mrozek z kl. II d (społeczno-prawnej) zdobyli kwalifikacje do Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej. Olimpiada ta jest przeznaczona dla studentów i uczniów, którzy w wieloetapowej rywalizacji muszą wykazać się znajomością współczesnej geografii politycznej, teorii i koncepcji geopolitycznych oraz wiedzą na temat współczesnych stosunków międzynarodowych. W tegorocznej edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej biorą udział uczestnicy z przynajmniej 24 państw świata, w tym z: Argentyny, Australii, Kanady, Indii, Włoch, Singapuru, Południowej Afryki, Holandii, Ukrainy, Japonii, Filipin czy Nigerii. Rywalizacja będzie trwała przez pół roku, a ścisły finał odbędzie się w grudniu. Bruno i Mikołaj będą mogli posługiwać się językiem polskim lub angielskim.

Kwalifikację do tegorocznej Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej Bruno i Mikołaj uzyskali dzięki tytułom uzyskanym w Ogólnopolskim Konkursie na Esej Geopolityczny, który przeprowadzony został przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Bruno Bojanowski zdobył III miejsce w tym konkursie, natomiast Mikołaj Mrozek uzyskał wyróżnienie. Bruno przygotował esej pt. "Dokąd zmierzasz, Rosjo? Przyszły kształt Federacji Rosyjskiej w współczesnej myśli geopolitycznej", natomiast Mikołaj napisał pracę pt. "Białoruś u boku Rosji - co dalej?". Opiekunem obu uczniów jest Sławomir Drelich.

olimpiada geopolityczna

6 maja reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu zdobyła II miejsce wśród szkół ponadpodstawowych powiatu w biegach młodzieżowych w ramach Piastowskiego Festiwalu Biegowego. Rywalizację dziewcząt wygrała Kinga Kujoth z klasy II c, II miejsce zajęła Julia Lipińska (I c), III miejsce - Natalia Los (I b), IV miejsce - Amelia Matuszak (II c), V miejsce - Natalia Mrówczyńska (I a), VI miejsce - Kinga Krawczyk (I b). Wśród chłopców najlepszym zawodnikiem okazał się Antoni Nawrocki z klasy I b, który dobiegł do mety jako trzeci. W biegu brali również udział: Jan Szczęsny (II b), Dominik Misz (II b), Alan Świerski (II b), Oliwier Kołodziejski (II b), Jan Tomaszewski (II b), Jakub Rosiński (II b) i Zieliński Mikołaj (I b).

bieg piastowski

Zuzanna Basińska - uczennica klasy I e społeczno-prawnej z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu znalazła się wśród 10 finalistów Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Zuzanna napisała pracę dotyczącą działań, które mogłyby być podjęte przez nowo powstający Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 27 maja odbędzie się gala finałowa, na której licealistka odpowiadać będzie na pytania jury. Do konkursu uczennica przygotowuje się pod opieką Macieja Wasielewskiego w ramach Koła Wiedzy o Społeczeństwie. Konkurs honorowym patronatem objęła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska.

samorząd terytorialny

VII Olimpiada Wiedzy Historycznej zakończyła się trzema tytułami dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. Bruno Bojanowski z kl. II d został laureatem IX miejsca, natomiast Michał Zawada oraz Kacper Kowalski z kl. III i wywalczyli tytuły finalisty Olimpiady. Jak co roku, OWH składała się z trzech etapów. Na poziomie szkolnym 1423 uczniów ze 147 szkół z całego kraju mierzyło się z testami z historii Polski. Etap okręgowy, do którego awansowało w całym kraju 297 uczestników, składał się z dwóch części i wymagał od młodych adeptów historii udzielenia odpowiedzi na 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru oraz rozwiązania pracy z zadaniami otwartymi. Najlepszych 72 uczniów awansowało do etapu centralnego, który odbył na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Tam Bruno, Michał, Kacper oraz pozostali uczestnicy rozwiązywali test w formie arkusza maturalnego z historii oraz pisali wypracowanie maturalne. Uczniowie do OWH przygotowywali się pod opieką Łukasza Wróbla w ramach Koła Historycznego, a Bruno i Michał dodatkowo w czasie indywidualnego toku nauki.

olimpiada wiedzy historycznej

Kolejny naukowy sukces Oskara Serkowskiego, ucznia (a właściwie już absolwenta) klasy społeczno-prawnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. Oskar został laureatem XXXIV Olimpiady Filozoficznej z VIII lokatą w kraju. W przeprowadzonych przez Uniwersytet Warszawski zawodach centralnych Oskar musiał obronić napisany przez siebie esej filozoficzny, w którym analizował rolę przemocy w polityce, odwołując się do różnorodnych tradycji filozoficznych i politologicznych. Musiał wykazać się również znajomością filozofii daleko wykraczającą poza podstawę programową tego przedmiotu w liceum. Tytuł laureata gwarantuje Oskarowi zwolnienie z matury z filozofii i tym samym 100%-owy wynik z tego przedmiotu. To już trzecie - obok WOS-u i historii - zwolnienie z matury, jakie sobie zapewnił swoimi sukcesami. Do rozgrywek Olimpiady Filozoficznej Oskar przygotowywał się pod opieką Sławomira Drelicha.

olimpiada filozoficzna