Zarząd Dróg Powiatowych wykonał prace polegające na uprawie, nawożeniu, wysiewie oraz nawodnieniu tego miejsca. Powiatowi drogowcy rozpoczęli dziś także pierwsze koszenie trawy w pasach drogowych ulic kategorii powiatowej w granicach administracyjnych miasta. Warto dodać, że również Galeria Solna przygotowuje co roku łąkę kwietną na swoich terenach.

laka2