Okręgowe zmagania olimpiady historycznej, tradycyjnie poprzedzone etapem szkolnym, podzielone były na dwie części - pisemną i ustną. W województwie kujawsko-pomorskim w eliminacjach pisemnych udział wzięło 81 uczniów, w tym 7 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu. Do eliminacji ustnych zakwalifikowanych zostało 35 uczestników, wśród których znaleźli się Oskar Serkowski, Bruno Bojanowski, Michał Zawada, Kacper Kowalski i Mikołaj Mrozek. Najlepszy spośród kasprowiczan okazał się Oskar, który zajął drugie miejsce w województwie i razem z pięcioma innymi uczniami awansował do etapu centralnego.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z "Kaspra" to uczniowie klas o profilu społeczno-prawnym, przygotowujący się pod opieką dra Łukasza Wróbla w ramach koła historycznego, a Oskar - w ramach indywidualnego toku nauki.

Maria Zielińska znalazła się wśród 76 uczniów, których komitet główny olimpiady biologicznej przy Uniwersytecie Warszawskim zakwalifikował z grupy 663 dopuszczonych do zawodów drugiego stopnia. Jest ona w tym gronie jedyną reprezentantką powiatu inowrocławskiego. W dniach 22-24 kwietnia w Warszawie Marysia będzie walczyć o tytuł laureata lub finalisty. Zdobycie takiego tytułu będzie się równać z maturą z biologii zdaną na 100 procent.

W finale centralnym Marysia zmierzy się nie tylko z testem wiedzy biologicznej, ale także z obroną wykonanej przez nią pracy badawczej oraz kilkugodzinną częścią praktyczną - najtrudniejszą w opinii dotychczasowych naszych olimpijczyków - w pięciu pracowniach: zoologicznej, botanicznej, filogenetyczno-statystycznej, biochemicznej oraz bioinformatycznej. Opiekunem merytorycznym Marysi jest Anna Pędzich-Kuszel.