Pieniądze na ten cel Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu otrzymało z rządowego programu inwestycji strategicznych "Polski ład". Czek na kwotę 1,45 mln zł przekazał na ręce członka zarządu powiatu Włodzimierza Figasa poseł PiS Tomasz Latos.

- Cieszymy się oczywiście z dofinansowania, które pozwoli na wyremontowanie domu rodziny Jana Kasprowicza, tak aby był on całorocznie udostępniony dla mieszkańców i turystów. Muszę jednak stwierdzić, że to kropla w morzu potrzeb i jedyne ze zgłoszonych przez nas zadań, które uzyskało takie wsparcie. Żadnych środków z rządowego funduszu nie otrzymaliśmy natomiast na strategiczne inwestycje drogowe. Przypomnę, że złożyliśmy wnioski o łącznej wartości blisko 70 milionów złotych, dzięki którym możliwa byłaby poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie całego powiatu, w szczególności na terenach wiejskich - oceniła starosta Wiesława Pawłowska.

Dom rodziny Jana Kasprowicza po konserwacji ma mieć ważne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, ma pełnić istotną rolę nośnika historii oraz tradycji. W jego wyremontowanych salach znajdą się wystawy poświęcone dzieciństwu i młodości poety, a także lokalnym tradycjom.

Inwestycja ma spore opóźnienie, bo w strategii powiatu była zapisana na lata 2007-2015.