- Powstanie administracji wojskowej w naszym mieście ściśle związane jest z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Po wywalczeniu wolności w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim przyszedł czas na utworzenie w Inowrocławiu organów administracyjnych wojska i powołanie rozkazem z dnia 12 marca 1919 roku Obwodowej Komendy Uzupełnień. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat przechodziła wiele przekształceń, niezmiennie jednak wzorowo pełniła powierzonej jej zadania. Na kartach dzisiejszej historii Wojskowej Komendy Uzupełnień zapisały się przez minione 100 lat wybitne zasługi, prestiżowe osiągnięcia, wiele cennych inicjatyw - mówił prezydent Ryszard Brejza.

Podczas uroczystości zaprezentowano multimedialną prezentację, zawierającą rys historyczny Wojskowej Komendy Uzupełnień. Z okazji 100-lecia WKU wręczono dzisiaj ordery, medale „Za Zasługi dla obronności Kraju”, pamiątkowe odznaczenia, statuetki oraz listy gratulacyjne.

Obchody zakończył koncert orkiestry pod batutą kpt. Krzysztofa Żeleśkiewicza oraz zespołu „Błękitne Berety” z Bydgoszczy.