- Komisja Konkursowa powołana Uchwałą nr III/17/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego, w dniu 5 marca 2019 r. dokonała wyboru kandydata, pana Eligiusza Patalasa na stanowisko dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - poinformował Artur Kisielewicz ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

W konkursie wystartowało 5 kandydatów. Wśród wymagań, które musieli spełniać zainteresowani byli m.in. wykształcenie wyższe, wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, co najmniej 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia w kierunku zarządzanie i minimum 3 lata stażu pracy oraz niekaralność.