Każda klasa posadziła drzewko na terenie szkolnego boiska, a tym samym zadeklarowała dbanie i opiekę nad dalszym rozwojem rośliny. - Jeśli młodzież wywiąże się z tego zadania, drzewka nie tylko wzbogacą krajobraz, ale zapewnią uczniom wiele rekreacyjnych i ekologicznych walorów podczas przerw - informuje SP nr 1.