Podczas targów Expo Real spotykają się m.in. reprezentanci rynku nieruchomości, przedstawiciele miast i regionów, deweloperzy, inwestorzy, architekci, instytucje finansowe oraz firmy z branży logistycznej. Inicjatywa BiT City2, to nie tylko targi, ale również zaplanowane na kolejne lata kompleksowe działania marketingowe obejmujące m.in. ogólnopolską kampanię w prasie branżowej oraz telewizji o zasięgu ogólnokrajowym.

Udział Inowrocławia w targach w 85 proc. został sfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu „Invest in BiT City2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

Targi_4