Na zakupy szkoły otrzymają w sumie 91 tys. zł z *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, wkład własny w wysokości 22750 zł zapewnił Powiat Inowrocławski. Oprócz nowych książek podjętych ma zostanie też szereg działań mających na celu rozwój zainteresowań czytelniczych i promocję czytelnictwa.