- W obecnej sytuacji dotyczącej czwartej fali pandemii COVID 19, w zmutowanej i znacznie bardziej agresywnej wersji DELTA zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, szczególnie, jeżeli zakładem pracy jest dom pomocy społecznej. Opieka nad osobami niepełnosprawnymi z wieloma chorobami współistniejącymi wymaga dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Z uwagi na liczbę mieszkańców i pracowników w DPS-ach może dojść do rozprzestrzenienia się koronawirusa i powstania dużego ogniska zakażenia. Trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa i zakażeń wśród mieszkańców i pracowników doświadczyły wszystkie nasze domy na przełomie 2020/2021 r. – mówi Artur Kisielewicz ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Powiatowe Domy Pomocy Społecznej zostały wyposażone w odpowiednie środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne. Co tydzień monitorowany jest stan środków będących w posiadaniu domów przez Centrum Pomocy Rodzinie. Placówki zakupiły odpowiedni sprzęt jak: ozonatory, automatyczne podajniki środka dezynfekcyjnego, maty dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe. Zostały też wprowadzone procedury minimalizujące skutki ewentualnych kolejnych zakażeń.

- Jesteśmy też bogatsi o doświadczenie poprzedniej fali zakażeń, co również wpływa w sposób istotny na stan bezpieczeństwa w powiatowych DPS-ach. Jednak najważniejszym czynnikiem poprawiającym stan bezpieczeństwa w domach jest stan wyszczepienia mieszkańców i pracowników. Możliwość szczepień mieszkańcy i pracownicy mieli w tzw. grupie, „0” co w znacznym stopniu podniosło stopień zabezpieczenia przed skutkami zakażenia – dodaje Kisielewicz.

Aktualnie poziom zaszczepienia w DPS-ach w powiecie inowrocławskim stanowi 98 proc. ogółu mieszkańców, a wśród pracowników jest to ok. 97 proc. Przypomnijmy, że Powiat prowadzi pięć Domów Pomocy Społecznej, w których przebywa łącznie 437 mieszkańców, dla których opiekę i wsparcie świadczy 330 pracowników.