Kierunki mają być odpowiedzią na braki w kadrze medycznej i postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Powyższe problemy dotykają również powiat inowrocławski, dlatego starostwo wraz Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości oraz Szpitalem Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu na zwołanej dziś konferencji prasowej poinformowało o przygotowywanej wspólnie inicjatywie.

- Ja mogę wyrazić wielką radość i podziękowanie wszystkim, którzy zaangażowali się w ten proces pokonywania trudności, rozmów, atestacji, kwalifikacji budynków pod zajęcia. Powiat inowrocławski bardzo skorzysta i będzie zadowolony z faktu, że tu na miejscu uruchomione zostaną kierunki lecznicze. To wielka nadzieja na uzupełnienie wszelkich braków kadrowych w personelu medycznym przynajmniej na poziomie pielęgniarstwa i pozostałych tworzonych kierunków - mówiła Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławski.

- Uczelnia sama nie pokonałaby wszystkich trudności, które były do pokonania. Nie bylibyśmy w stanie zrobić pewnych rzeczy bez współpracy z takimi jednostkami, jak powiat inowrocławski i tutejszy szpital - mówił Wiesław Juchacz, rektor WSP.

Zajęcia mają odbywać się w pięciu pracowniach nieodpłatnie udostępnionych przez właściciela budynku przy ul. Poznańskiej, gdzie aktualnie siedzibę ma Metropolitalne Kolegium Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu.

Uruchomienie nauki na studiach pielęgniarskich planowane jest od II semestru w styczniu, natomiast studia podyplomowe z zakresu gerontologii z elementami geriatrii ruszą już w październiku wraz z inauguracją roku akademickiego. Wstępne zainteresowanie na pierwszy kierunek to ponad 50 chętnych, a na drugi to około 20 osób.

20210310_161211 (1)

- Nasze studia chcemy tworzyć głównie na zasadzie praktyki, nie teorii. Chcemy łączyć nauki podstawowe, medyczne, z naukami klinicznymi, żeby nasi absolwenci zdobyli jak największą wiedzę praktyczną. Zapewniamy kadrę z naszego szpitala, ale będziemy się posiłkować też kadrą zewnętrzną. Chcemy, żeby Inowrocław w końcu zaistniał jako jeden z wiodących w Polsce ośrodków naukowych, gdzie będziemy kształcić na wysokim poziomie zarówno do poziomu licencjata, jak i poziomu magistra w przyszłości - mówił Bartosz Myśliwiec, naczelny lekarz Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.

Współpracę w zakresie kształcenia zadeklarowały ponadto szpitale w Ciechocinku i Radziejowie.