Obowiązek sporządzenia operatu przeciwpożarowego

Wszyscy pracownicy powinni być skrupulatnie poinformowani o zasadach postępowania przeciwpożarowego. Dodatkowo ich obowiązkiem jest zapoznanie się z operatem przeciwpożarowym, który reguluje informacje dotyczące instalacji, ochrony przeciwpożarowej obiektu, hali lub magazynu, w którym przechowywane są odpady. Podczas sporządzania dokumentu istotne jest, by zawierał on szczegółowe informacje dotyczące umiejscowienia odpadów w obiekcie. Operat musi być sporządzony przez:

  • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - dotyczy to przypadków, gdy organem właściwym jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska
  • inżyniera pożarnictwa - dotyczy to przypadków, gdy organem właściwym jest starosta.

Bardzo często operaty są niewłaściwie sporządzane. Zawierają liczne informacje dotyczące przedsiębiorstwa, natomiast nie uwzględniają szczegółowego położenia odpadów łatwopalnych. To błąd, bo podczas przygotowywania operatu przeciwpożarowego chodzi właśnie o to, by bez problemu odnaleźć w magazynie lub na hali najbardziej newralgiczny punkt.

operat2

Kiedy operat przeciwpożarowy jest wymagany?

Aktualizacja ustawy o odpadach z 2018 roku znacząco zmieniła zasady dotyczące tego, kto jest zobowiązany do sporządzenia operatu. Zmiany te miały na celu zmniejszenie liczby pożarów nielegalnych i niebezpiecznych składowisk, które znacząco wpłynęły na środowisko. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy przed ogłoszeniem ustawy mieli zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów musieli raz jeszcze się o nie ubiegać. Jednak tym razem do wniosku musieli dołączyć operat. Dotyczy to również wszystkich, którzy po aktualizacji ustawy podjęli decyzję o założeniu przedsiębiorstwa zajmującego się zbieraniem, przetwarzaniem lub wytwarzaniem odpadów, w tym tych łatwopalnych.

operat1

Co powinien zawierać operat przeciwpożarowy?

Operat powinien zawierać kilka podstawowych informacji, dzięki którym z łatwością będzie można dowiedzieć się kto i gdzie magazynuje odpady, w jakim celu to robi, jak wygląda ochrona przeciwpożarowa i w jakim stanie są instalacje. Pośród wszystkich potrzebnych informacji warto wymienić:

  • informacje prawne: wskazanie osoby, która opracowuje operat oraz jej kwalifikacje, podstawy prawne, adres siedziby podmiotu oraz informacje dotyczące zakresu jego działalności, miejsce przetwarzania i magazynowania odpadów, określenie ich masy oraz ilości odpadów niebezpiecznych
  • informacje dotyczące ochrony: warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej, informacje dotyczące procesu technologicznego, obowiązki w zakresie ochrony, sposób postępowania na wypadek wystąpienia pożaru
  • opinie dotyczące instalacji: informacje o obiektach, magazynach i instalacjach, w których będą przechowywane odpady, potwierdzenie spełnionych wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, wskazania niezbędnych warunków do spełnienia wymogów.

Wykonując operat powinniśmy zadbać o to, by zawarte w nim informacje były czytelne i szczegółowe. W tym celu warto skorzystać z pomocy specjalistów: www http://askarprotect.pl/oferta/dokumentacja-ppoz

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Jeśli w zakresie naszych działań znajduje się praca z niebezpiecznymi odpadami, powinniśmy wykorzystać specjalnie dostosowane w tym celu hale lub magazyny. Przystosowane budynki stanowią profesjonalną ochronę. Mogą być przeznaczone do ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu i ognia. Dzięki temu gaszenie ewentualnych pożarów będzie stosunkowo łatwiejsze i bezpieczniejsze. Warto również wspomnieć o ochronie środowiska, która jest w tym przypadku priorytetowa. To właśnie ze względu na nie zaktualizowano ustawę, starając się zapobiegać pożarom nielegalnych i niebezpiecznych składowisk odpadów.
Odpady łatwopalne są niebezpieczne nie tylko dla środowiska, ale i dla osób, które będą z nimi walczyć. Trzeba pamiętać, że pożar wywołany odpadami jest trudny do ugaszenia, a prace porządkowe zwykle liczymy nie w godzinach, a w dniach. I właśnie dlatego, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo środowiska oraz ludzi warto zwrócić uwagę na rzetelną dokumentację. W razie problemu znacząco ułatwi ona identyfikację odpadów oraz pozwoli wdrożyć niezbędne środki do zapobiegania i usuwania szkód wywołanych przez pożar.