Podjętą blisko miesiąc temu uchwałę uzasadniano m.in. takimi słowami:

Członkostwo w tej wspólnocie odgrywa niezwykle istotną rolę w rozwoju Inowrocławia. Miasto umiejętnie i skutecznie ubiega się o pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na budowę dróg i kanalizacji, rozwój infrastruktury gospodarczej, ochronę środowiska, realizację programów z zakresu oświaty, i pomocy społecznej. Spośród dziesiątek sfinansowanych ze środków unijnych inwestycji, na łączną wartość ponad 170 mln zł, wymienić należy m.in. rozbudowę ścieżek rowerowych, przebudowę dróg, zakup nowych ekologicznych autobusów oraz Integralnego Systemu Transportowego. Z istotnym wsparciem środków unijnych wybudowana została strategiczna i oczekiwana przez mieszkańców obwodnica Inowrocławia. Dotacja unijna umożliwiła również budowę nowej ulicy łączącej ulicę Marulewską z ulicą Szymborską.