Zarówno wczoraj, jak i dzisiaj, w powiecie inowrocławskim liczba nowych przypadków w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jest na bardzo zbliżonym poziomie do średniej krajowej, co w naszym regionie oznacza dziś 119 nowych zakażeń.