W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski egzamin był przeprowadzany w 32 zawodach. Zdawali go uczniowie techników i branżowych szkół I stopnia kształcący się w dziewięciu zespołach szkół, słuchacze szkoły policealnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu i słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Zobacz też: Inowrocławska firma stworzyła ogromną konstrukcję na statek

Do etapu pisemnego przystąpiło 530 uczniów, a do praktycznego 558. Etap pisemny zdało prawie 84 proc. przystępujących do tej części egzaminu. Sukcesem na etapie praktycznym może się pochwalić nieco ponad 72 proc. zdających.

Po zaliczeniu obu części egzaminu w danej kwalifikacji, zdający otrzymują świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Takich osób po ostatniej sesji egzaminacyjnej jest 376.