Cięcie laserem

Najnowocześniejszą metodą obróbki metali jest cięcie laserowe z oferty firmy ciecielaser.pl. Cięcie blach laserem można wykonywać na kilka sposobów. Należą do nich: 

  • Cięcie reaktywne – z zastosowaniem strumienia tlenu lub mieszaniny chemicznej zawierającej tlen i argon. Ciepło powstające podczas tego procesu sprawia, że cięcie laserowe poprzez wypalanie jest dużo bardziej wydajne niż inne metody obróbki. 
  • Cięcie w stanie ciekłym – zastosowany azot lub argon daje możliwość precyzyjnego i dokładnego oczyszczenia powierzchni. 
  • Cięcie z wykorzystaniem pęknięć – za pomocą wiązki laserowej doprowadza się określoną część metalu do bardzo wysokiej temperatury. W ten sposób formuje się otwory w materiale. 

Obróbka skrawaniem

Jedną z najczęściej stosowanych metod obróbki metali jest obróbka skrawaniem. Polega na nadawaniu elementom odpowiednich kształtów i wymiarów poprzez częściowe usuwanie fragmentów materiału. Obróbka skrawaniem składa się z trzech głównych procesów: z toczenia, frezowania, szlifowania lub strugania. 

Obróbka plastyczna

Obróbka plastyczna to metoda, za pomocą której można zmieniać kształty metalowych materiałów zarówno na gorąco, jak i na zimno. Dzięki obróbce plastycznej można nadać materiałom pożądany kształt, zmienić ich właściwości i strukturę. Podstawowe rodzaje obróbki plastycznej to: tłoczenie, ciągnienie, walcowanie, kucie. 

Obróbka cieplna

Obróbka cieplna polega na zmianie kształtów metalowych dzięki stosowaniu specjalnych zabiegów termicznych. Rodzaje obróbki cieplnej to: hartowanie, stabilizowanie, wyżarzanie, ulepszanie cieplne, odpuszczanie, przesycanie. 

Obróbka chemiczna

Obróbka chemiczna polega na chemicznej zmianie powierzchni materiału dzięki zastosowaniu powłoki ochronnej, która zabezpiecza materiał przed korozją i jednocześnie zwiększa jego wytrzymałość i odporność na działanie kwasów. Podczas obróbki chemicznej metale poddaje się procesom nasiarczania lub nasycania krzemem.