- Celem jest ratowanie firm i miejsc pracy, a także stabilizacja wpływów podatkowych - podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Dedykowane małym i średnim firmom granty przeznaczone są na inwestycje związane z koniecznością dostosowania się przedsiębiorstw do obecnych warunków ekonomicznych oraz na zakupy urządzeń filtrujących powietrze dla małych punktów handlowo-usługowych. W pierwszym przypadku chodzi m.in. o zdalne świadczenie usług i cyfryzację oraz produkcję pod potrzeby związane z epidemią, a także dywersyfikację działalności biznesowej w celu minimalizacji ryzyka. W drugim – o bezpieczeństwo przeciwepidemiczne przedsiębiorców i ich klientów.

W czterech rozpisanych przez TARR konkursach wpłynęło łącznie 2600 wniosków o wsparcie; pracujące pełną parą służby TARR zweryfikowały już pomyślnie 1,5 tysiąca. Podpisano ponad 850 umów grantowych, ich łączna wartość to prawie 30 milionów złotych. Środki wypłacone dotąd przedsiębiorcom to 4 miliony złotych.

Umowy podpisało już 49 firm z Inowrocławia i okolic

22 grudnia w obecności marszałka województwa umowy grantowe odebrali przedstawiciele firm Chemaxpol, Comkon i Laser Plus. Pierwsza z nich, która jest producentem m.in. kamer termowizyjnych i systemów do dezynfekcji rąk, wprowadzi na rynek komorę dekontaminacyjną opartą o bezpieczny środek na bazie nanosrebra. Comkon, który sprzedaje i serwisuje sprzęt komputerowy, oraz Laser Plus, renomowany gabinet kosmetyczny, wykorzystają wsparcie na zainstalowanie urządzeń oczyszczających powietrze.