Prace obejmują również wymianę podłogi tarasu widokowego. Do czasu ich zakończenia, wejście na teren tężni jest niemożliwe. Zadanie powinno zostać zakończone do 24 lutego 2021 roku.