wp

Do samorządów w całej Polsce z Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi w sumie 12 mld złotych, z czego ponad 527 mln otrzyma województwo kujawsko-pomorskie. Bezpośrednio konta samorządów w naszym regionie zasili kwota około 197,5 mln zł.

Nie będzie pieniędzy dla miasta

Kilka miesięcy temu miasto Inowrocław w ramach funduszu złożyło 37 wniosków na kwotę ponad 233 mln zł. Nie dostanie z niego jednak ani złotówki.

- Rząd właśnie poinformował, że inowrocławianom niepotrzebne są nowe ulice, remonty, oświetlenie, budynki mieszkalne, walka ze smogiem, wzmocnienie sportu, kultury, oświaty itp. Wsparcie otrzymały głównie gminy mniejsze. Teraz rozumiecie, dlaczego tak mocno walczymy o Unię Europejską, o praworządność oraz uniwersalne wartości? Brak wsparcia z UE ograniczy nam możliwości rozwoju, uczyni z nas ludzi zniewolonych, pozbawionych wolności przez tych partyjnych możnowładców. Nie ustąpimy - skomentował Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.

Miasto wnioskowało o środki finansowe m.in. na budowę ulicy łączącej ul. Toruńską i Jacewską, zaplecza sportowego przy szkołach podstawowych, podczyszczalni wód opadowych i roztopowych dla wschodniej części Inowrocławia, modernizację basenu odkrytego, budowę parkingu dwupoziomowego w Solankach i modernizację obiektów kulturalnych oraz sportowych.

Co się zmieni?

Z pieniędzy w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowana zostanie m.in. przebudowa szpitala w powiecie radziejowskim oraz budowa domu dla samotnej matki w powiecie inowrocławskim. Środki zostaną przeznaczone też na infrastrukturę wodno-ściekową, oczyszczalnie ścieków, ścieżkę rowerową w Nowej Wsi Wielkiej, oświetlenie ulic czy rozbudowę szkoły w Kruszwicy.

- Rząd uznał, że wsparcie samorządów jest szczególnie ważne i potrzebne, przede wszystkim po to, żeby utrzymać wysoki poziom inwestycji w samorządach i dać szansę polskim przedsiębiorcom, wykonawcom, aby te prace mogli zrealizować - powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Na terenie powiatu inowrocławskiego zbudowany zostanie dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Będzie to budynek wolnostojący na około 20 miejsc i zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Kruszwicy przeprowadzona zostanie modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej. W ramach inwestycji wykonane zostaną termomodernizacja budynku, w tym m.in. wymiana okien, zastosowanie fotowoltaiki, docieplenie ścian, adaptacja pomieszczeń w budynku SP 1 na potrzeby przedszkola oraz wydzielenie i urządzenie stołówki wraz z jadalnią. Ponadto obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowany zostanie plac zabaw.

W gminie Gniewkowo rozbudowany zostanie budynek OSP, który obecnie jest wykorzystywany przez strażaków oraz jako komisariat policji. Projektowana rozbudowa jest obiektem dwukondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym. W Gniewkowie zbudowane zostanie także zadaszenie amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zapleczem gospodarczym, pomieszczeniem socjalnym dla artystów, ciągami komunikacyjnymi, utwardzeniem, zielenią oraz elementami małej architektury na terenie przyległym do gniewkowskiego
ratusza.

W Łącku (gm. Pakość) powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny, posiadający łącznie 11 mieszkań oraz pomieszczenie do rekreacji mieszkańców. Wokół budynku powstanie 16 miejsc postojowych.

W gminie Złotniki Kujawskie powstanie natomiast Międzypokoleniowe Centrum Kultury. W MCK będzie mieściła się siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej, dwie sale konferencyjne, sala ze sceną do organizacji wydarzeń kulturalnych oraz pomieszczenia biurowe.