Na koniec września 2020 roku w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń zarejestrowanych było 1975 księgarń. Od początku roku ubyło niemal 120 placówek. "Najwyższy wskaźnik liczby księgarń na 10 tys. mieszkańców jest w województwie mazowieckim, małopolskim oraz śląskim. Najniższy – w województwie świętokrzyskim i opolskim" - czytamy w opublikowanej we wtorek informacji. Jak wyjaśniono na stronie IK, "w kwietniu tego roku wskaźnik dla Polski wynosił 0,47, podczas gdy we Francji czy w Niemczech oscyluje wokół 0,7".

Ogólnopolska Baza Księgarń podaje też liczbę księgarń w podziale na województwa. Najwięcej ich jest w mazowieckim - 333, małopolskim - 186 i śląskim: 183, najmniej w lubuskim - 48,świętokrzyskim - 36 i opolskim - 28

Liczba księgarń niezależnych od początku istnienia OBK w 2017 roku była wyższa niż księgarń sieciowych. W 2017 roku udział księgarń niesieciowych wynosił 60 proc. W pierwszej połowie 2020 roku przewaga wobec księgarń sieciowych jest najwyższa - to 62 proc. wobec 38 proc. Obecnie w OBK zarejestrowanych jest 1794 księgarń niezależnych. (PAP)

autor: Grzegorz Janikowski

gj/ aszw/