Nie milkną echa decyzji Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o planowanym zamknięciu trzech klubów osiedlowych: Rondo, Przydomek i Kopernik. List w tej sprawie do prezesa KSM skierował właśnie poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski. Jak zauważa polityk, wszystkie placówki zapisały się na kartach historii miasta i nie ma mieszkańca, który by ich nie kojarzył.

- Jako były samorządowiec wiem, jak ważne jest funkcjonowanie takich klubów w życiu społeczności lokalnej. Dla osób starszych często jest to nie tylko jedyna odskocznia od codziennych problemów. Oprócz tego, to właśnie takie instytucje najczęściej prowadzą działalność kulturową skierowaną do osób w różnym wieku. Wiadomości o zamknięciu nie brzmią optymistycznie. Zdaję sobie sprawę, że prowadzenie działalności tych trzech placówek jest wyzwaniem, a obecny czas i sytuacja związana z ograniczeniami jakie niosą za sobą kolejne nakładane obostrzenia związane z Covid19 nie pomagają - pisze Krzysztof Gawkowski.

Polityk zwrócił się do prezesa KSM z prośbą o udzielenie informacji o przyczynach, jakie skłoniły zarząd do podjęcia tak radykalnej decyzji i zaoferował pomoc.

- Przychylam się też do wniosku Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz zaniepokojonych mieszkańców miasta z prośbą o ponowne przeanalizowanie i zajęcie stanowiska w związku z funkcjonowaniem klubów osiedlowych - pisze w liście polityk Lewicy.